Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ - Μνημειακά Σύνολα και Ανασκαφές (αρ. 14-15)