Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ - Τεκμηρίωση και Δημοσιεύσεις (αρ. 16)