Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ - Ορισμοί και Στόχος (αρ. 1-3)