ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

C   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  (Conservation)

 

C 0  ΑΡΧΕΣ:  εξυπηρέτηση

C 0.1  σεβασμός

C 0.2  αξία

C 0.3  μνημεία

C 0.4  σύνολα

C 0.5  στρώματα

C 0.6  τεχνολογία

 

C 1  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

C 1.1  διατηρώ

C 1.2  προφυλάγω

C 1.3  προστατεύω

C 1.4  διασώζω

C 2  ΦΡΟΝΤΙΔΑΑ

C 2.1  συντηρώ

C 2.2  φροντίζω

 

 

R   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (Restauration)

 

R 0  ΑΡΧΕΣ:  αναστερέωση

R 0.1  βασιμότητα

R 0.2  αυθεντικότητα

R 0.3  [διακριτικότητα]

R 0.4  μελέτη

R 0.5  τεκμηρίωση

 

R 1  ΣΤΕΡΕΩΣΗ

R 1.1  ασφαλίζω

R 1.2  φιξάρω

R 1.3  σταθεροποιώ

R 1.4  στερεώνω

R 1.5  ενισχύω

R 2  ΕΠΙΣΚΕΥΗ

R 2.1  επισκευάζω

R 2.2  επιδιορθώνω

R 2.3  επισκευάζω

R 3  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

R 3.1  αποκαλύπτω

R 3.2  ξεσκεπάζω

R 3.3  ανασκάπτω

R 4  ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

R 4.1  ανασυνθέτω

R 4.2  αναστηλώνω

R 4.3  συμπληρώνω

R 4.4  αντικαθιστώ

R 4.5  εντάσσω

R 5  ΣΥΝΕΧΙΣΗ

R 5.0  εποικοδομώ

R 5.1  αποκαθιστώ

R 5.2  ανακατασκευάζω

R 5.3  ανοικοδομώ

R 5.4  αφομοιώνω

 

 

E    ΑΛΛΑΓΗ  (Echange)

 

E 0  ΑΡΧΕΣ:  διαρρύθμιση

E 0.1  βασιμότητα

E 0.2  αλλαγή της χρήσης

E 0.3  προσαρμογή

E 0.4  αντιστρεπτότητα

E 0.5  αφάνεια

 

E 1  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

E 1.1  τακτοποιώ

E 1.2  αναπλάσσω

E 1.3  εκσυγχρονίζω

E 2  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

E 2.0  μετατροπώ

E 2.1  αλλάζω

E 2.2  αναμορφώνω

E 2.3  επεμβάζω

E 2.4  αντικαθιστώ

E 2.5  εξαλείφω

E 3  ΑΦΑΙΡΕΣΗ

E 3.1  διαχωρίζω

E 3.2  μετακινώ

E 3.3  αφαιρώ

E 3.4  κατεδαφίζω

 

 

A   ΠΡΟΣΘΕΣΗ  (Adjonction)

 

A 0  ΑΡΧΕΣ:  σχετικοποίηση

A 0.1  αυθεντικότητα

A 0.2  ευανάγνωση

 

A 1  ΠΡΟΣΘΗΚΗ

A 1.1  επεκτείνω

A 1.2  προσθέτω

A 1.3  προσθέτω έναν όρ.

A 2  ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

A 2.1  αντιπαρατάσσω

A 2.2  αντιπαραθέτω

 

 

N   ΑΝΕΓΕΡΣΗ  (Nouveau)

 

N 0  ΑΡΧΕΣ:  παράδοση

N 0.1  δαίμονας του τόπου (τόπος)

N 0.2  πολεοδομική εικονογραφία (πόλις)

N 0.3  εντύπωση του Ανσάμπλ (οίκος)

N 0.4  τυπολογία (τύπος)